Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa - Wiadomości - KPP w Żninie

Wiadomości

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa

Data publikacji 19.04.2018

p.o. Komendant Powiatowy Policji w Żninie kom. Mariusz Gaik podpisał porozumienie z Prezesem Pałuckiego WOPR z siedzibą w Żninie Pawłem Bołka o współpracy w zakresie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

We wtorek (17.04) w siedzibie żnińskiej komendy Policji odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żninie kom. Mariusza Gaika z Prezesem WOPR z siedzibą w Żninie Pawłem Bołka poświęcone bezpieczeństwu na jeziorach oraz terenach sąsiadujących z akwenami wodnymi.

Podczas spotkania strony zgodnie przyznały, że powiat żniński to region, na terenie którego znajduje się ponad 100 naturalnych jezior, a także kilka rzek, które oprócz walorów turystycznych i możliwości aktywnego wypoczynku, są miejscami, które mogą być  niebezpieczne dla mieszkańców, nie tylko w porze letniej, ale również zimowej.

Efektem spotkania, podczas którego wymienione zostały ważne informacje oraz doświadczenia z zakresu  przeciwdziałania zagrożeniom jakie niesie „woda” było podpisanie porozumienia, które sprawiło, że od maja bieżącego roku policjanci ze żnińskiego garnizonu będą wspólnie z WOPR działać w zakresie patrolowania terenów wodnych, pomocy w sytuacjach kryzysowych, jak również prowadzone będą wspólne przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki wśród dzieci i młodzieży. Dzięki porozumieniu żnińska Policja zyskała kolejnego partnera w celu skuteczniejszego wypełniania swoich ustawowych obowiązków.

Publikacja: Krzysztof Jaźwiński