Kierownictwo - KPP w Żninie

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żninie

 

  Komendant Powiatowy Policji w Żninie

nadkom. Mariusz Gaik

 

 

p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

podinsp. Rafał Makarewicz

 

 

Publikacja: Tomasz Rajewski