Odznaczenia dla żnińskich policjantów - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

Odznaczenia dla żnińskich policjantów

Data publikacji 30.07.2018

W czwartek (26.07.2018r.) w Toruniu odbyły się wojewódzkie obchody z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń i medali, którego dokonali Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. Odznaczenia otrzymało dwóch żnińskich mundurowych.

To właśnie na toruńskim runku po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, w obecności m.in. władz samorządowych oraz zaproszonych gości, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń i medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe, którego dokonali Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.
Funkcjonariuszem naszej komendy, który  otrzymał  MEDAL SREBRNY za długoletnią służbę, przyznawany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest:
· asp. szt. Paweł Mydlikowski – Zastępca Naczelnika  Wydziału Kryminalnego
Ten medal jest nadawany za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 
Ważną częścią tej uroczystości było wręczenie wyróżnień w konkursie „Przyjazny Dzielnicowy” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz patronatem medialnym Radia PiK. Komisja konkursowa, po szczegółowej analizie uzasadnień zawartych w zgłoszeniach, wyłoniła trzech laureatów. Jednym z nich został:
· sierż. szt. Dawid Superczyński – Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych WPiRD Komendy Powiatowej Policji w Żninie – za pomoc mężczyźnie w trakcie nawałnicy w czasie wolnym od służby.
 
W dniu dzisiejszym (30.07.2018r.)  p.o. Komendant żnińskiej  policji kom. Mariusz  Gaik  w obecności  Naczelnika  WPiRD asp. szt. Tomasza Flicińskiego  podziękował, w imieniu  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, funkcjonariuszowi sierż. szt. Dawidowi Superczyńskiemu  za zaangażowanie w służbie i pogratulował postawy, która z pewnością może być wzorem dla innych funkcjonariuszy do naśladowania. Powinszował otrzymanych odznaczeń i  życzył dalszej  satysfakcji  z pełnionej służby, wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz kolejnych sukcesów.
Autor: asp.szt. Edyta Gościńska
Publikacja: asp. szt. Edyta Gościńska