Informacje

Już tylko tydzień do zakończenia II edycji konkursu „Przyjazny Dzielnicowy”

Do 1 lipca br. można zgłaszać dzielnicowych do II edycji konkursu „Przyjazny Dzielnicowy”, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Przypomnijmy, że celem konkursu jest wyróżnienie tych dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazali się szczególnym profesjonalizmem zawodowym i zaangażowaniem.

Twój dzielnicowy wykazał się profesjonalizmem? Jego zaangażowanie przyczyniło się do rozwiązania uciążliwego problemu lub poprawy bezpieczeństwa ? Zgłoś go do konkursu !

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Dzielnicowych można zgłaszać:

  • drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.  
  • listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Aleja Powstańców Wielkopolskich 7,  85-090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko dzielnicowego, 
  • jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość), 
  • imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,
  • opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej. 

Zgłoszenia dzielnicowych do konkursu można przesyłać do 1 lipca 2018 roku. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 09.07.2018 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Publikacja: mł. asp. Wioleta Burzych