Dzielnicowy uczestniczył w egzaminie na kartę rowerową - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

Dzielnicowy uczestniczył w egzaminie na kartę rowerową

We wtorek dzielnicowy asp. sztab. Roman Błaszczyk uczestniczył w egzaminie na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Gościeszynie. Uczniowie musieli w pierwszej kolejności wykazać się wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a następnie umiejętnościami praktycznymi

We wtorek (22.05.18) asp. sztab. Roman Błaszczyk z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim wspólnie z gronem pedagogicznym przeprowadził egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Gościeszynie. Uczniowie, którzy do niego przystąpili w pierwszej kolejności rozwiązywali test wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Następnie czekał na nich egzamin praktyczny – odpowiednio przygotowany tor przeszkód.

Do zmagań przystąpiło 15 uczniów. Wszyscy wykazali się bardzo dobrą znajomością obowiązujących przepisów. Pozyskana wiedza z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego zarówno w drodze do szkoły jak i podczas zbliżających się wakacji.  

Autor: mł. asp. Wioleta Burzych
Publikacja: mł. asp. Wioleta Burzych