Podsumowanie działań „TRUCK & BUS” w powiecie żnińskim - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

Podsumowanie działań „TRUCK & BUS” w powiecie żnińskim

Data publikacji 17.05.2018

Wczoraj żnińscy mundurowi włączyli się w ogólnopolskie działania pod kryptonimem „Truck & Bus”. Ich celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym świadczącym usługi w zakresie przewozu osób i rzeczy. Policjanci skontrolowali łącznie 83 pojazdy, w tym ponad 30 samochodów ciężarowych i autobusów. Zatrzymali ponadto 6 dowodów rejestracyjnych.

Wczoraj (16.05.18) w godz. 6.00 – 22.00 żnińscy mundurowi prowadzili na drogach powiatu żnińskiego działania pod kryptonimem „Truck & Bus”. Ich głównym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom występującym przy przewozie osób. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na kierowców busów, autobusów i samochodów ciężarowych. Kontrolowali trzeźwość kierowców, czas pracy, posiadane uprawnienia oraz stan techniczny pojazdów.

W działaniach wzięło udział 10 policjantów ruchu drogowego. Mundurowi skontrolowali łącznie 83 pojazdy, w tym 32 samochody ciężarowe i 5 autobusów. Policjanci ujawnili 7 pojazdów, które nie spełniały wymogów technicznych. Trzy pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Funkcjonariusze zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych. Ponadto ujawnionych zostało 14 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości, w tym 6 przez pojazdy ciężarowe. Mundurowi nałożyli łącznie 37 mandatów karnych za popełnione wykroczenia. W 9 przypadkach zastosowali pouczenie. Podczas trwania działań na terenie powiatu żnińskiego nie doszło do żadnego wypadku.

Akcje o kryptonimie ,,Bus & Truck” są przeprowadzane cyklicznie aby wyeliminować wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Autor: mł. asp. Wioleta Burzych
Publikacja: mł. asp. Wioleta Burzych