II edycja konkursu „Przyjazny Dzielnicowy” - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

II edycja konkursu „Przyjazny Dzielnicowy”

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłosiła II edycję konkursu pt. „Przyjazny Dzielnicowy”. Ma ona na celu wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie lokalnej społeczności wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym. Założenia konkursu wpisują się w cele programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Dzielnicowy bliżej nas”. Zachęcamy do zgłaszania dzielnicowych z powiatu żnińskiego, którzy w Państwa ocenie zasłużyli na wyróżnienie.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, organizacja lub instytucja. Powinno ono dotyczyć konkretnego dzielnicowego, który obecnie pełni służbę w jednostce Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Zgłoszenia dzielnicowego można dokonać:

- drogą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl

- listownie wysyłając zgłoszenie na adres:

Wydział Prewencji

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko dzielnicowego, 

- jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość), 

- imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu ewentualnej weryfikacji zgłoszenia,

- opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej. 

 

Dzielnicowych do konkursu można zgłaszać od 15 marca 2018 roku do 1 lipca 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 9 lipca 2018 roku.

 

 Zachęcamy do zgłaszania do konkursu dzielnicowych z powiatu żnińskiego.

Publikacja: mł. asp. Wioleta Burzych