KPP Żnin i LGD Pałuki - Wspólna Sprawa partnerami w dwóch projektach - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

KPP Żnin i LGD Pałuki - Wspólna Sprawa partnerami w dwóch projektach

Data publikacji 09.01.2017

Komenda Powiatowa Policji w Żninie i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa podjęły wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żnińskiego. W tym celu obydwie instytucje podpisały dwie umowy partnerskie o współpracę.

W czwartek (05.01.) w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie podinsp. Artur Krajewski i Prezes LGD pan Ryszard Ulatowski podpisali dwie mowy partnerskie o współpracę w projektach pt. "WiRR - wiem i rozumiem, reaguję" oraz "Bezpieczeństwo moje = bezpieczeństwo innych". Pierwszy projekt złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki polega na opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku". W ramach tego projektu policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Żnin będą prowadzili prelekcje dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich na temat bezpiecznego wypoczynku. Drugi projekt "Bezpieczeństwo moje = bezpieczeństwo innych" złożony do Funduszu Inicjatych Obywatelskich polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań oraz zajęć na temat bezpieczeństwa z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami. Wśród młodszych dzieci policjanci będą propagować bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz zapoznawać z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Młodzież  zostanie objęta tematyką profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy. Natomiast dla seniorów przygotowane będą prelekcje na temat bezpieczeństwa, gdzie zostaną omówione oszustwa metodą na wnuczka, czy policjanta oraz sposoby postępowania w przypadku jego zaistnienia. Zaproponujemy kurs samoobrony i spotkania z psychologiem.

Autor: Wioleta Burzych
Publikacja: Wioleta Burzych