Konsultacje Społeczne na temat Mapy Zagrożeń w gminie Łabiszyn i Rogowo - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

Konsultacje Społeczne na temat Mapy Zagrożeń w gminie Łabiszyn i Rogowo

Data publikacji 12.02.2016

Dzisiaj (12.02) odbyły się kolejne spotkania w ramach konsultacji na temat Mapy Zagrożeń. Spotkania przeprowadzono w Łabiszynie oraz Rogowie. Podobnie jak w poprzednich udział wzięli samorządowcy, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz zainteresowani mieszkańcy.

O godz. 10:00 w sprawie Mapy Zagrożeń policjanci konsultowali w Łabiszynie. Na spotkanie przybyli radni, Burmistrz Łabiszyna Idzi Kaczmarek, dyrektorzy szkół podstawowych, przedszkoli oraz przedstawiciele instytucji pomocowych.

Kolejne spotkanie zaplanowane na godz. 12:30 odbyło się w gminie Rogowo. Tam również na konsultacje licznie przybyli samorządowcy, Wójt Rogowa Józef Sosnowski, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Spotkania podobnie jak podczas poprzednich konsultacji rozpoczynali włodarze gmin, po czym głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie mł. insp. Dariusz Biskup, który podziękował gościom za przybycie oraz przedstawił cel konsultacji. Następnie wyświetlona została prezentacja na temat stanu bezpieczeństwa w poszczególnych gminach za okres 2015 roku jako kluczowy element Mapy Zagrożeń oraz główne założenia projektu, który ma być rzetelnym odzwierciedleniem stanu faktycznego w kwestii bezpieczeństwa w poszczególnych gminach powiatu. Zaprezentowano dane dotyczące najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw oraz wykroczeń. Wykazano ilość interwencji, a także dane dotyczące wykrywalności w gminach. Zaproszeni goście z aprobatą wyrazili się o tym przedsięwzięciu i już w trakcie dyskusji, które wywiązały się w trakcie spotkań przekazali informacje, które ich zdaniem powinny znaleźć się na mapie zagrożeń.

Uczestnicy spotkania zgodzili się ze stwierdzeniem, że za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest każdy, bez względu na miejsce pracy i każdy może mieć wpływ na jego poprawę. Ponadto padły konkretne deklaracje dotyczące przekazywania danych do Mapy Zagrożeń.

Autor: Krzysztof Jaźwiński
Publikacja: Krzysztof Jaźwiński