Obowiązki właściciela psa - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

Obowiązki właściciela psa

Posiadanie psa wiąże się z wieloma obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela. Należy pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących trzymania psa miejscach ogólnodostępnych oraz warunkach jakie musi spełnić jego właściciel.

Kodeks Wykroczeń, nakłada na właściciela czworonoga obowiązek należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne co wynika z art. 77 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Pamiętajmy również, że każda osoba wyprowadzająca zwierzę na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami, na przykład psimi odchodami.Nieprzestrzeganie przepisu grozi otrzymaniem mandatu w wysokości do 500 złotych.

Każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki do życia. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie. Zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych takie obowiązki nakłada ustawa o ochronie zwierząt. Również zgodnie z tą ustawą podczas panujących wysokich temperatur pozostawienie psa w samochodzie zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia dziecka czy też osoby dorosłej.

Autor: st. sierż. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk
Publikacja: st. sierż. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk