Informacje

Podinsp. Rafał Makarewicz pełniącym obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

P.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski z dniem 4 maja powołał na stanowisko p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie podinsp. Rafała Makarewicza.

P.o. Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski powołał z dniem 4 maja na stanowisko p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żninie podinsp. Rafała Makarewicza. Do dnia 3 maja pełnił on służbę w Wydziale Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku. 

Autor: podkom. Wioleta Burzych
Publikacja: podkom. Wioleta Burzych