Dzielnicowi i ich rejony służbowe - Dzielnicowi - KPP w Żninie

Dzielnicowi

Dzielnicowi i ich rejony służbowe

 

 

www.znin.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

 

„Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich

Podstawowe poradnictwo prawne

Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw

Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania)

Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją

Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia

Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnieniu przestępstw i wykroczeń”


Uwaga! Podane adresy e-mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku nie odbierania przez dzielnicowego telefonu służbowego w pierwszej kolejności należy kontaktować się na numer dyżurnego KPP w Żninie pod numer 47 7526 200, a w przypadkach bardzo pilnych dotyczących życia i zdrowia na numery alarmowe 112 i 997.

 

Mieszkańcy powiatu Żnińskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,

- Podstawowe poradnictwo prawne,

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym /alkoholizm, narkomania/,

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznych zabezpieczenia mienia,

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnieniu przestępstw i wykroczeń.


 

Zespół Dzielnicowych KPP w Żninie


 

Kierownik dzielnicowych: asp. szt. Tomasz Fliciński

nr tel. 47 7526 208

e-mail: tomasz.flicinski@bg.policja.gov.pl

 

 

https://system.bip.policja.gov.pl/src.php?l=zalaczniki/105/105-25448_g.jpgasp. szt. Bartosz Kubisiak -  zachodnia  część miasta Żnina, w tym ulice: 1 Stycznia, Szpitalna, Mickiewicza, Polna, Skromna, Dąbrowskiego, Aliantów, Traugutta, Browarowa, 1000-lecia, Kopernika, Ogrodowa, Wandy Pieniężnej, Piwna, Żytnia, Kwiatowa, Gajowa, Klonowa, Chmielna, Wiśniowa, Dobra, Sadowa, Słoneczna, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Słowackiego, Krasińskiego, Kasprowicza, Przemysłowa, Fabryczna, Wiatrakowa, Krzyckich, Wrzosowa, Widokowa, Żnin Wieś, Panoramiczna.

nr tel. 47 7526 213
nr tel. kom. 786 858 612
e-mail: dzielnicowy.znin1@bg.policja.gov.pl

 

 

 
Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego asp. szt. Bartosza Kubisiaka w podległym rejonie służbowym  to zaprowadzenie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczo - monopolowego "Czarny Koń" w Żninie na ul. Mickiewicza poprzez podjęcie działań mających na celu zmniejszenie liczby zgłaszanych interwencji, ograniczenie popełniania przez obywateli wykroczeń porządkowych oraz przestrzeganie przepisów wyniokajacych z ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizomowi. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie występowania powyższego problemu tj. zaprowadzenie porządku publicznego


 

mł. asp.  Michał Starczewski - centrum miasta Żnina, w tym ulice: Podgórna, Brzegowa, Na Skarpie, Bohaterów, Dobaczewskiej, Niedziałkowskiego, Moniuszki, M. Konopnickiej, Staszica, Orzeszkowej, Żeglarska, Spokojna, Plac Zamkowy, Spółdzielcza, Plac  Działowy, Wodna, Lewandowskiego, Parkowa, Sądowa, Kościuszki, Pocztowa, Podmurna, Śniadeckich, Średnia, Rychlewskiego, Sienkiewicza, Plac Wolności, Jeziorna, 700-lecia, Spadowa, por. Kruszki, Licealna, Poprzeczna, Dworcowa, Zamknięta, Towarowa, Ułańska, św. Floriana, 700-lecia , Bł. M. Karłowskiej, Skwer Jana Pawła II, Szkolna do torów kolejki wąskotorowej, Potockiego.

nr tel. 47 7526 213
nr tel. kom. 786 858 613
e-mail: dzielnicowy.znin2@bg.policja.gov.pl

 

 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego mł. asp. Michała Starczewskiego w podległym rejonie służbowym  to obszar obejmujący rejon rzęki "Gąsawka" od ul. Plac Działowy do ul. Dworcowej. Dążenie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli dzielnicowy realizuje poprzez kontrolowanie grupującej się młodziezy, zapobieganie popełniamiu wybryków chuligańskich oraz przeciwdziałanie naruszeniom przepisów wynikajacych z ustawy o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie występowania powyższego problemu tj. zaprowadzenie porządku publicznego celem poczucia bezpieczeństwa obywateli.
 asp. szt.  Maciej Słodkowski - wschodnia część miasta  Żnina, w tym ulice: Szkolna od torów kolejki wąskotorowej, Gnieźnieńska, K. Janickiego, Graniczna, Stroma, Nowotki, Leśna, Zielna, Powstańców  Wlkp. , Sportowa, Topolowa, Wilczkowska, Sobieskiego, Chrobrego, Gwardii Ludowej, Jagiełły, Glicznera, Różana, Mieszka I,  22 Lipca,  Łokietka, B. Śmiałego, Składowa, Czarneckiego, Miodowa, Lipowa, Grunwaldzka, K. Wielkiego, Jasna, Skrajna, Cicha, Ptasia, Opłotkowa, Majdanowa, Łąkowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa oraz  miejscowości, Chomiąża Księża, Jadowniki, Kierzkowo, Wójcin,  Skarbienice, Rydlewo, Wenecja, Podgórzyn, Białożewin, Radecko.

nr tel. 47 7526 210
nr tel. kom. 786 858 615
e-mail: dzielnicowy.znin3@bg.policja.gov.pl
 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego asp. szt. Macieja Słodkowskiego w podległym rejonie służbowym dotyczą ograniczenia naruszania przepisów ruchu drogowego w zakresie nieprawidłowego parkowania w rejonie sklepów spożywczych na skrzyżowaniu ul. Klemensa Janickiego i Górskiej w Żninie.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie, ewentualne ograniczenie powyższego problemu w rejonie sklepu.


 

 

mł. asp. Marcin Ziętek- zachodnia i północna  część  gminy Żnin, w tym  miejscowości:  Bożejewice, Bożejewiczki, Jaroszewo, Brzyskorzystew, Sarbinowo I, Sulinowo, Brzyskorzystewko, Dochanowo, Słabomierz, Słębowo, Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko, Uścikowo, Podobowice, Gorzyce, Sielec, Paryż, Nadborowo, Obrona Leśna,  Ustaszewo, Sobiejuchy, Murczyn, Murczynek, Januszkowo, Wawrzynki, Wilczkowo, Dobrylewo, Redczyce.

nr tel. 47 7526 210
nr tel. kom. 786 858 614
e-mail: dzielnicowy.znin4@bg.policja.gov.pl

 

 Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego mł. asp. Marcina Ziętka w podległym rejonie służbowym dotyczą ograniczania wykroczeń porządkowych oraz wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepu spożywczego w Cerekwicy.+

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie występowania powyższego problemu tj. zaprowadzanie porządku publicznego w rejonie sklepu jak również dążenie do wzrostu bezpieczeństwa obywateli.
 

mł. asp.  Dawid Superczyński - miejscowości: Biskupin, Gogółkowo, Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Szelejewo, Głowy, Ryszewko, Oćwieka, Godawy, Łysinin, Pniewy, Ostrówce, Annowo, Wiktorowo, Drewno.

nr tel. 47 7526 212
nr tel. kom. 786 858 616
e-mail: dzielnicowy.znin5@bg.policja.gov.pl

 


 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego mł. asp. Dawida Superczyńskiego w podległym rejonie służbowym dotyczą eliminowania zjawiska zakłócania porządku publicznego w rejonie sklepów spożywczych w miejscowości Gogółkowo. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie występowania powyższego problemu w m. Gogółkowo.
 mł. asp.  Karol Susz - miejscowość: Gąsawa ul. Rynek, Krótka, Pałucka, Jeziorna, Marii Konopnickiej, Kujawska, Słowiańska, Żnińska, Trzemeszeńska, Sportowa, Spokojna, Tartaczna, Huby, Jasna, Półwiejska, Powstańców Wlkp., Parkowa, Ogrodowa, Leszka Białego, Kwiatowa, Biskupińska, Słoneczna, Fr. Kowalika, Piastowska oraz miejscowości Komratowo, Laski Małe, Laski Wielkie, Chomiąża Szlachecka, Obudno, Nowa Wieś Pałucka, Piastowo, Rozalinowo.

nr tel. 47 7526 212
nr tel. kom. 786 858 617
e-mail: dzielnicowy.znin6@bg.policja.gov.pl

 

 

 Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego mł. asp. Karola Susza w podległym rejonie służbowym to eliminowanie wykroczeń w Chomiąży Szlacheckiej, polegających na naruszeniu przepisów nakazujacych zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwięrząt. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie występowania powyższego problemu w wsi Chomiąża Szlachecka.

 

 

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Barcinie


 

p.o. Kierownika Ogniwa Prewencji: sierż. szt. Mateusz Smaga

nr tel. 47 7526 122

e-mail: mateusz.smaga@bg.policja.gov.pl

 

asp. Artur Sośnicki – miejscowość: Barcin ul. Lotników, Artylerzystów, Wojska Polskiego, Pakoska, Mogileńska, Dworcowa, Dr Krzysia, J. Wojciechowskiego, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Polna, Prusa, Krotoszyńska.

nr tel. 47 7526 116
nr tel. kom. 786 858 619
e-mail: dzielnicowy.barcin1@bg.policja.gov.pl

 

 

 

 


Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego  asp. Artura Sośnickiego  w podległym rejonie służbowym  to eliminowanie popełniania wykroczeń z art. 92§1 kodeksu wykroczeń polegajacych na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w rejonie garaży i lokalu gastronomicznego "Kebab Istanbull" w Barcinie na ul. Wojska Polskiego 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie popełniania wykroczeń - parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych.
 

 

 

mł. asp. Dawid Rosół  - miejscowości: Piechcin ul. Barcińska, Zaleska, Słoneczna, Pałacowa, 11 Listopada, Okrężna, Wiertników, Skalników, Dworcowa, Ogrodowa, Radłowska, Fabryczna, Bielawska, Podgórna, oraz miejscowości Szeroki Kamień, Aleksandrowo, Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie, Bielawy, Wapienno, Krotoszyn.

nr tel. 47 7526 116
nr tel. kom. 786 858 620
e-mail: dzielnicowy.barcin2@bg.policja.gov.pl

  

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego mł. asp. Dawida Rosoła w podległym rejonie służbowym dotyczą ograniczania przestępstw i wykroczeń, polegających m. in. na spożywaniu alkoholu w rejonie budynku nr 5 w Piechcinie na ul. Okrężnej. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie popełniania wykroczeń, przestępstw.
 

 

mł. asp. Krzysztof Zientek - miejscowości: Augustowo, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, Knieja, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Złotowo, Wolice oraz Barcin ul. Żnińska, Plac 1-go Maja, Wyzwolenia, Św. Wojciecha, Kościelna, Mostowa, Kasztanowa, Łąkowa, 4-go Stycznia, Gen. Świerczewskiego, Klonowa, Lipowa.

nr tel. 47 7526 116
nr tel. kom. 786 858 621
e-mail: dzielnicowy.barcin3@bg.policja.gov.pl

 

 

 

 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego mł. asp. Krzysztofa Zientka w podległym rejonie służbowym dotyczą eliminowania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami w zakresie niestosowania się do znaku drogowego "zakaz postoju" na ul. 4 Stycznia w Barcinie. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie wykroczeń popełnianych tj. niestosowanie się do znaków drogowych. 
Posterunek Policji w Łabiszynie

 

p.o. Kierownika dzielnicowych: asp. szt. Leszek Kranz

nr tel. 47 7526 610

e-mail: leszek.kranz@bg.policja.gov.pl

 

mł. asp. Dariusz Sulski - miasto Łabiszyn: Plac 1000-lecia, 11 Stycznia,  Mickiewicza, Parkowa,  Wąska, Jana Pawła II, Farna, Bankowa, Krótka, Sienkiewicza, Zaułek, Cmentarna, Żnińska, Szubińska, Barcińska, Bydgoska oraz miejscowości Antoniewo, Nowe Dąbie, Łabiszyn Wieś i Obórznia.

nr tel. 47 7526 610
nr tel. kom. 786 858 622
e-mail: dzielnicowy.labiszyn1@bg.policja.gov.pl

 

 


Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego mł. asp. Dariusza Sulskiego w podległym rejonie służbowym dotyczą poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz eliminacja zjawisk społecznie nieakceptowanych związanych ze spożywaniem alkoholu, niszczeniem mienia oraz gripowaniem się młodzieży w rejonie Dworca PKS w Łabiszynie na ul. Szubińskiej. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz eliminacja zjawisk społecznie nieakceptowanych.

 

 

sierż. szt. Michał Tylak - miasto Łabiszyn: Poznańska, 3 Maja, Rynkowa, Osiedlowa, Modra, Długa, Łączna, Nadrzeczna, Działkowa, Łąkowa, Dolna, Spokojna, Nowy Rynek, Słoneczna, Ostatkowska, Ogrodowa, Kwiatowa, Cicha, Jasna, Spacerowa, Szeroka, Sportowa, Polna, Rzemieślnicza, Żwirowa, Wspólna, Nadnotecka, Odrodzenia, Powstańców Wielkopolskich, Spółdzielcza, Nowa, Romantyczna, Pogodna, Przemysłowa, Leśna, Sosnowa, Akacjowa, Rynarzewska, Żnińska,

nr tel. 47 7526 610
nr tel. kom. 786 858 623
e-mail: dzielnicowy.labiszyn2@bg.policja.gov.pl


 

 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego sierż. szt. Michała Tylaka w podległym rejonie służbowym dotyczą ograniczania wykroczeń popełnianych przez kierujących w rejonie szkoły podstawowej, przedszkola miejskiego i Zespołu Szkół Branżowych i Ogółnokształcących w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska popełniania wykroczeń polegajacych na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów oraz nieprawidłowym przechodzeniu przez jezdnie w rejonie Szkół.

 

 

 

asp. szt. Marcin Kranz - miejscowości: Annowo, Antoniewo, Nowe Dąbie, Jeżewo, Jeżewice, Jabłowo Pałuckie, Jabłówko, Kąpie, Klotyldowo, Ostatkowo, Oporówek, Ojrzanowo, Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Wyręba, Zdziersk, Załachowo, Łabiszyn Wieś, Lubostroń, Obielewo, Obórznia, Oporowo, Pszczółczyn, Rzywno, Smerzyn i Buszkowo.

nr tel. 47 7526 610
nr tel. kom. 786 858 618
e-mail: dzielnicowy.labiszyn3@bg.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego st. asp. Marcina Kranza w podległym rejonie służbowym to przeciwdziałanie gromadzenia się młodziezy i eliminowanie zjawiska walndalizmu i wybryków chuligańskich w rejonie szkoły w Ojrzanowie, placu zabaw i siłowni. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie występowania powyższego problemu na terenie m. Ojrzanowo.
 

 

 

 

 

 


 

 

Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim

 

Kierownik dzielnicowych: asp. szt. Robert Wróblewski

nr tel. 47 7526 511

e-mail: robert.wroblewski@bg.policja.gov.pl

 

sierż szt. Bartosz Nowak  - Janowiec Wlkp., w tym ulice: Bielawska, Brudzyńska, Dworcowa, Działkowa, Gnieźnieńska, Kręta, Kwiatowa, Kl.Janickiego, Ignacego Krasickiego, Kościuszki, Krótka, Leśna, Łąkowa, M.Konopnickiej, 3-go Maja, 8-go Marca, A.Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Obrońców Kłecka, Ogrodowa, Osiedlowa, Orzeszkowej, Polna, Plonowa, Pałucka, Podmiejska, Podgórna, Parterowa, Parkowa, Pl.Wolności, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego, Staszica, Spółdzielcza, Strzelecka, Szkolna, Śniadeckich, J.Słowackiego, Świerkowa, 1000-lecia, Sportowa, W.Daniela, Towarowa, Zielona, Brzozowa, Dębowa, Szeroka.

nr tel. 47 7526 513
nr tel. kom. 786 858 624
e-mail: dzielnicowy.janowiecwielkopolski1@bg.policja.gov.pl

 

 

 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego sierż. szt. Bartosza Nowaka w podległym rejonie służbowym to eliminowanie naruszeń przepisów ruchu drogowego na ul. Szerokiej w Janowcu Wielkopolskim w zakresie prawidłowego parkowania. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie powstałego zagrożenia w ruchu drogowym.
 

 

 

 

asp. Sławomir Maksym miejscowości: Bielawy, Brudzyń, Chrzanowo, Flantrowo, Gącz, Janowiec Wieś, Juncewo, Kołdrąb, Laskowo, Miniszewo, Obiecanowo, Ośno, Posługowo, Puzdrowiec, Sarbinowo Drugie, Świątkowo, Tonowo, Wełna, Włoszanowo, Wybranowo, Zrazim, Żerniki, Żużoły.

nr tel. 47 7526 513
nr tel. kom. 786 858 625
e-mail: dzielnicowy.janowiecwielkopolski2@bg.policja.gov.pl

 

 

 


 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego asp. Sławomira Maksyma  w podległym rejonie służbowym dotyczą wsi Sarbinowo Drugie, w szczególności rejonu szkoły pod kątem grupowania sie młodzieży zakłócającej porzadek publiczny czy spożywajacej alkohol. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zlikwidowanie zakłóceń porządku publicznego, zaprzestanie spożywania alkoholu.
 

 

asp. szt. Krzysztof Kędziora - Rogowo ul. 21 Stycznia, 600-lecia, Akacjowa, Bankowa, Bohaterów Września, Brzozowa, Bydgoska, Gnieźnieńska, Grzybowa, Hokejowa, Jeziorna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Leśna, Łąkowa, Maciaszczyka, Ogrodowa, Pałucka, Plac Powstańców Wielkopolskich, Polna, Poprzeczna, Przybrzeżna, Składowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa.

nr tel. 47 7526 513
nr tel. kom. 786 858 626
e-mail: dzielnicowy.janowiecwielkopolski3@bg.policja.gov.pl

 

 


 

Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego  asp. szt. Krzysztofa Kędziory w podległym rejonie służbowym dotyczą m.in. eliminowania zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w Rogowie na ul. Plac Powstańców Wlkp. w rejonie placu zabaw. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zlikwidowanie zakłóceń porządku publicznego, zaprzestanie spożywania alkoholu w rejonie tzw. "plant".
 

 

asp. szt. Roman Błaszczyk - miejscowości – Skórki, Szkółki, Niedźwiady, Wiewiórczyn, Izdebno, Wola, Czewujewo, Rzym, Grochowiska Księże, Łaziska, Grochowiska Szlacheckie, Recz, Złotniki.

nr tel. 47 7526 513
nr tel. kom. 786 858 627
e-mail: dzielnicowy.janowiecwielkopolski4@bg.policja.gov.pl

 

 

 
Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego  asp. szt. Romana Błaszczyka w podległym rejonie służbowym to ograniczenie zjawiska kradzieży paliwa dokonywanych na terenie stacji paliw ORLEN w miejscowści Łaziska. 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Systematyczne kontrolowanie rejonu stacji paliw "Orlen" w m. Łaziska celem wyeliminowania kradzieży paliwa.

 

 

st. asp. Leszek Berend - miejscowości: Gałęzewo, Gałęzewko, Gościeszyn, Gościeszynek, Lubcz, Cotoń, Mięcierzyn, Bożacin, Gostomka, Ustroń, Ryszewko, Cegielnia, Gołąbki, Jeziora, Budzisław, Zalesie.

nr tel. 47 7526 513
nr tel. kom. 786 858 628
e-mail: dzielnicowy.janowiecwielkopolski5@bg.policja.gov.pl

 

 

  Plan działania priorytetowego na pierwsze półrocze 2020:

Zadania priorytetowe dzielnicowego st. asp.  Leszka Berenda w podległym rejonie służbowym dotyczą eliminowania wykroczeń polegających za zakłócaniu porządku publicznego, wybryków chuligańskich, spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie sklepu spożywczwgo w miejscowości Mięcierzyn.

Zakładany do cel osiągnięcia:

Wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie sklepu oraz zapewnienie porządku publicznego.
 

 

 

 

 

 

 

 


Publikacja: Tomasz Rajewski